top of page
pixel-led-background-red_edited.jpg

privacybeleid

Invoering

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in mei 2018 in werking en vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) uit 1998. Het is een zeer belangrijk stuk wetgeving dat van invloed is op Pixel, zijn klanten en leveranciers. In deze Privacyverklaring wordt in detail uitgelegd welke soorten persoonsgegevens Pixel kan verzamelen wanneer we met je communiceren. Het legt ook uit welke stappen we hebben genomen om die gegevens te verwerken en veilig te houden. We hopen dat de volgende secties al uw vragen zullen beantwoorden, maar als dat niet het geval is, neem dan contact met ons op.
 

Over Pixel

Wij zijn de grootste aanbieder van digital signage in het Verenigd Koninkrijk. Al meer dan 17 years hebben we de beste digitale communicatie- en marketingdiensten geleverd aan enkele van 's werelds grootste merken, waaronder Thomas Cook, Loreal, Argos, Sainsbury's, Lloyds Banking Group en WHSmith.
 

Onze oplossingen en diensten helpen de marketing- en communicatiemedewerkers van onze klant bij het beheren en leveren van hun marketingactiviteiten en -campagnes op verspreide locaties over de hele wereld.
 

In de praktijk betekent dit dat we namens onze klanten fysieke infrastructuur zoals displays leveren, installeren en ondersteunen, meestal op zakelijke adressen. De goederen die wij leveren zijn “not for resale”. Handelen namens onze klanten betekent dat wij optreden als "verwerker" van uw gegevens. Gegevens die door onze klanten worden verstrekt, bijvoorbeeld een naam en adres, gebruiken we om goederen voor hen te bezorgen of om met name genoemde personen op de werkvloer te ondersteunen. Voor het bezorgen van goederen werken we samen met verschillende pakketvervoerders, dus we delen ook je bezorggegevens met hen.

 

Uitleg over de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens

Pixel moet een geldige rechtsgrond hebben om persoonsgegevens te verwerken. Het eerste beginsel van de wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat Pixel alle persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant verwerkt.
 

We hebben onze verwerking geïnventariseerd en geëvalueerd en de wettelijke grondslag voor de verwerking vastgelegd.
 

In de meeste situaties hebben we uw gegevens nodig om onze legitieme belangen na te streven op een manier die redelijkerwijs mag worden verwacht als onderdeel van het runnen van ons bedrijf en die geen wezenlijke invloed heeft op uw rechten, vrijheid of belangen. In specifieke situaties kunnen wij met uw toestemming uw gegevens verzamelen en verwerken. Bijvoorbeeld als wij contactgegevens opvragen van een contactpersoon ter plaatse voor een service- of installatiebezoek.


Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wanneer onze klant uw naam, adres en contactgegevens verstrekt zodat we goederen of onze ondersteuningsdienst kunnen leveren. Dit kan zijn in een e-mail of telefoontje naar onze klantenservice, logistiek of ondersteuningsteam.
 

Wanneer u op welke manier dan ook contact met ons opneemt met vragen, klachten etc.


Wat voor gegevens verzamelen we?

Het grootste deel van onze verwerkingsactiviteit betreft NAW-gegevens en contactgegevens die door onze klanten aan ons zijn doorgegeven ten behoeve van het leveren van goederen en diensten. Dat betekent dat we uw telefoonnummer en e-mailadres kunnen opslaan om het proces te helpen beheren.


Hoe we uw gegevens beschermen

Pixel heeft een reeks technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw gegevens veilig te houden.
 

We gebruiken gecertificeerde clouddiensten met datacenters die voldoen aan internationale normen en beschikken over up-to-date cyberbeveiligingssystemen om indringers op afstand te houden.
 

Pixel-teamleden hebben een informatiebeveiligingstraining gevolgd die wordt bijgehouden.

Nieuwe starters kregen uiteraard dezelfde opleiding.
 

We werken toe naar ISO27001-certificering.
 

Ons gebruik van cloud computing-leveranciers is onderworpen aan controles of er voldoende waarborgen zijn getroffen om uw gegevens te beschermen.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gegevens worden verwerkt in Pixel-systemen met als doel artikelen of diensten te leveren aan een contactpersoon ter plaatse. Deze gegevens worden opgeslagen tegen het ondersteuningsprofiel van het klantbedrijf voor de duur van het contract met de klant.


Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het bezorgen van goederen werken we samen met verschillende pakketvervoerders. We maken labels om aan pakketten en pallets te bevestigen en maken bestanden met leveringslijsten om de vervoerder te helpen bij het verwerken van uw levering. Deze gegevens worden gedeeld ten behoeve van het leveren van goederen en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden of grootschalige analyses.


Waar slaan wij uw gegevens op?

Onze datacenters bevinden zich in Europa. Daarnaast maken we gebruik van “cloud computing”-providers zoals Google en Microsoft voor diensten zoals e-mail.


Wat zijn uw rechten over uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om te vragen:

  • In de meeste gevallen gratis toegang tot de persoonsgegevens die we over u hebben.

  • De correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze onjuist, verouderd of onvolledig zijn.

  • Dat we elke op toestemming gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens stoppen nadat u die toestemming hebt ingetrokken.
     

Je hebt het recht om op elk moment een kopie op te vragen van alle informatie over jou die Pixel in bezit heeft, en ook om die informatie te laten corrigeren als deze onjuist is.

Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met:

Operations Director, Pixel Inspiration, Red 1, Atlantic Street, Altrincham of e-mail: subject.access@pixelinspiration.com

Als we ervoor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek, zullen we u de redenen voor onze weigering uitleggen.


 

Uw recht om toestemming in te trekken

Als u ons uw toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, heeft u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen en die toestemming in te trekken. Waar we vertrouwen op ons legitieme belang: In gevallen waarin we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons legitieme belang, kunt u ons vragen om te stoppen om redenen die verband houden met uw individuele situatie. We moeten dit dan doen, tenzij we denken dat we een legitieme dwingende reden hebben om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Identiteitsbewijs

Wij hebben een bewijs van uw identiteit nodig voordat wij persoonsgegevens mogen vrijgeven. Bewijs van uw identiteit moet een kopie bevatten van twee documenten, zoals uw geboorteakte, paspoort, rijbewijs, officiële brief aan u gericht op uw adres, bijvoorbeeld bankafschrift, recente energierekening of gemeentelijke belastingaanslag.

bottom of page